Deze website maakt gebruik van cookies.  Klik hier voor meer informatie.  Deze melding niet meer tonen.

Privacy verklaring Schoonheidssalon Inge


Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Inge verwerkt van haar klanten.

 

Indien u klant wordt van Schoonheidssalon Inge, of om andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Inge verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke.

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Schoonheidssalon Inge, Edelenveld 14, 7327 EA  Apeldoorn

De Praktijk is bereikbaar via:

telefoon: 055 - 8445150 of email: info@schoonheidssalon-inge.nl

 

2. Welke gegevens verwerkt Schoonheidssalon Inge met welk doel.

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, huisarts.

b) Medische vragen die voor mij als schoonheidsspecialiste van belang zijn om te weten, zoals: Heeft u diabetes, reuma, medicijngebruik en andere relevante vragen.

c) adresgegevens eventueel postadres. d) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

e) Productgebruik van gegeven behandeling.

f) Het afhandelen van uw betaling.

2.2. Schoonheidssalon Inge verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

A, d en e) Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

* contact over het te maken afspraken en de annulering van afspraken

* het reageren op uw vragen of productbestellingen

Schoonheidssalon Inge is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

2.3. Email berichtgeving:

Schoonheidssalon Inge uw naam en e-mailadres om afspraak herinneringen toe te sturen.

2.4. Informatie verstrekking aan derden:

Schoonheidssalon Inge verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

3. Bewaartermijnen.

Schoonheidssalon Inge verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen.

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Schoonheidssalon Inge passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten.

5.1 Via Schoonheidssalon Inge kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 kunt u eveneens contact opnemen met Schoonheidssalon Inge.

5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Schoonheidssalon Inge uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4 Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacy verklaring kunt u contact opnemen met Schoonheidssalon Inge via telefoon: 055 - 8445150 of email: info@schoonheidssalon-inge.nl

 

6. Wijzigingen.

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd.

De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.